Elektronisk næse (HERACLES)

Print Friendly, PDF & Email

Hvad kan den?

HERACLES II er en gaschromatograf, dedikeret til opsamling og analyse af flygtige komponenter. Sammensætningen beskrives, og med med statistiske metoder kan man f.eks. bestemme, om lugtindtrykket afviger fra en “normaltilstand”.

Hvordan er den opbygget?

Systemet består af en GC med to kolonner med varierende polaritet anbragt i parallel. Identifikationen er baseret på to Kovats-indeks, og der søges på et bibliotek med ca 84.000 komponenter. Prøven udtages typisk som headspace, og den fokuseres på en indbygget kuldefælde. Der anvendes korte narrow-bore kolonner. Alt i alt betyder dette, at der kan analyseres ned til helt flygtige forbindelser – og med en analysetid på typisk 7 minutter.

Databehandling

AlphaSoft-programmet styrer dataopsamnling, og udover almindelig chromatografisk databehandling kan man fortetage forskellige former for analyse, alle baseret på multivariat statistiske metoder (PCA mm).

Anvendelser

Vil typisk være QC på levnedsmidler, medicinalvarer eller forbrugsartikler, hvor der er krav til en konstant komponent- eller lugtprofil. Den elektroniske næse vil være særligt velegnet som supplement i situationer med brug af sensorikpaneler.

Læs mere om systemet her, eller skriv til Jens Glastrup.

heracles-robotic-2