Buy Pyridium Online Buy Lasix Without Perscription Xalatan Online Pharmacy Viagra Soft Tabs Fake Birth Control Pill Nursing Mother

Agilent 7000/7010 MS/MS

I rutinelaboratoriet er der ofte brug for en særdeles høj produktivitet ved kvantitative målinger på yderst små stofmængder.

Hvis der er brug for bedre specificitet og lavere detektionsgrænse end hvad 5977 kan levere, er det værd at se på Agilent’s trippelquadrupol 7000C/7010C massespektrometer. Limit of detection (LOD) rækker ned i det lave femtogram/høje attogram område, og der kan arbejdes med korte dwelltider på ned til 2ms om nødvendigt.

Trippelquadrupol-instrumenter er især velegnede til kvantisering af kendte analytter i lave niveauer og i komplekse matricer.

Det er også værd at nævne at analysetiden kan nedsættes væsentligt fordi overlappende toppe sædvanligvis ikke er noget problem ved MS/MS. Dette i kombination med for eksempel Agilents LTM teknik, hvor kolonnerne kan opvarmes med op til 1.800°C/min betyder at analysetiden ofte kan reduceres betydeligt i forhold til traditionel GCMS.

På grund af den høje produktivitet kan den forøgede investering retfærdiggøres, og sammen med vores GERSTEL MPS kan der sikres en kontinuerlig produktivitet hvor sandsynligheden for nedbrud er meget lille.

Download brochure

7890-7000-MPS

]